Dåserydderen logo

10 GRUNDE TIL AT BRUGE DÅSERYDDEREN

Mere end tusinde lærere har brugt Dåserydderen til at gøre 0. – 4. klasse klogere på genanvendelse.

Med Dåserydderen kan din undervisning tage afsæt i en genkendelig hverdags­situation, for de fleste er vant til at aflevere tomme emballager i supermarkedet og få pant tilbage. Dåserydderen forklarer, hvorfor det er smart og giver faglige forklaringer på, hvordan 10 tomme flasker og dåser bliver til næsten 10 nye, når man genanvender emballagernes aluminium, glas og plastik.

Undervisning med både teori og praksis

Undervisningsmaterialet veksler mellem teori og øvelser i praksis på et niveau, der passer til de yngste skoleelever. Indholdet er formidlet med humor og identifikation i børnehøjde – uden at gå på kompromis med fagligheden.

Dåserydderens fagbog giver letforståelig viden om, hvilke materialer flasker og dåser er lavet af, hvordan de kan genanvendes, og hvorfor det sparer både energi og råstoffer til gavn for miljø og klima. Fagbogen er gratis og foræres væk i klassesæt eller kan læses online. Den supplerer Dåserydderens lærings­aktiviteter, som er lige til at printe ud og understøtter idéerne bag de sjove onlinespil til eleverne.

Dåserydderen har eksisteret i over ti år og er justeret efter undervisernes erfaringer. Derfor ved vi, at materialet:

  • Opfylder krav til Fælles mål for natur/teknologi i 2. – 4. klasse.
  • Giver alderssvarende faglig viden om genanvendelse af flasker og dåser.
  • Tager hensyn til elever, der endnu ikke er stærke læsere.
  • Inspirerer til varierede undervisningsformer.
  • Kombinerer læring, leg og spil.
  • Giver masser af bevægelse i timerne.
  • Er let, nemt og gratis at bruge.
  • Giver synlig læring med quiz-spørgsmål, som evaluerer udbyttet af undervisningen.
  • Egner sig til samarbejde i teams med både lærere og pædagoger.
  • Kan bruges i natur/teknologi, understøttende undervisning og idræt.