Dåserydderen logo

Enig eller uenig

Klasseaktiviteten synliggør elevernes adfærd og holdninger til genanvendelse af dåser og flasker. De lærer, hvilke muligheder de hver især har for at passe bedre på miljøet.