Dåserydderen logo

OM DÅSERYDDEREN

Grundigt og varieret undervisningsmateriale om genanvendelse af flasker og dåser for 0. – 4. klasse.

Du kan kombinere Dåserydderens mange didaktiske elementer på kryds og tværs, så det passer til netop din klasse, og den tid du vil bruge. Materialerne kan bruges specifikt i natur/teknologi, suppleret med idrætstimer og understøttende undervisning eller til en hel temadag eller indgå i en tværfaglig emneuge. Eleverne får både faglig læring og kropslige erfaringer med, hvorfor det er vigtigt at aflevere, sortere og genanvende dåser og flasker.