Dåserydderen logo

SÅDAN PLANLÆGGER DU ET UNDERVISNINGSFORLØB

Brug Dåserydderen til alt fra temadage til korte og længere forløb eller tværfaglige projekter.

Det skal være let at bruge Dåserydderen, så derfor får du en opskrift på ro i hovedet. En huskeguide til de overvejelser, du sikkert gør dig. Fordi god forberedelse sætter dig fri til at kunne justere planerne i timen og alligevel nå i mål.

  • Vælg samarbejdspartnere

Find ud af, om du vil stå for undervisnings­forløbet alene eller sammen med nogen. Lav evt. aftaler med andre lærere, en skolepædagog eller SFO’en.

  • Udpeg formål

Beslut hvad eleverne skal lære af forløbet og dermed, hvor mange timer du skal bruge. Du kan fx målrette undervisningen til at lære eleverne om betydningen af at samle og aflevere dåser og flasker. Så er Sorterings-stafet og spillet Flaske-fanger måske nok evt. kombineret med besøg i flaskerummet i det lokale supermarked og et kig på Toms movie. Skal eleverne også lære om de materialer, dåser og flasker er lavet af, kan fagbogen Tom Dåse og hans gen-anvenner bidrage sammen med læringsaktiviteten Materiale-banko og spillet Genan-vend. Hvis du ønsker, at eleverne skal prøve kræfter med større kompleksitet, giver det mening også at bruge aktiviteten Closed Loop og spille Skod-sky udover selvfølgelig at hente viden i fagbogen.

  • Træf aftaler

Formålet med undervisningsforløbet og tidsforbruget afgør, om det giver mening at besøge et flaskerum hos købmanden eller i supermarkedet? Eller tage ud på en af landets 12 pantstationer.

  • Forbered materialer

Når indholdet af undervisningen er på plads, kan materialerne gøres klar til senere brug. Print fx banko-plader, spørgsmål og skilte fra hjemmesiden. Find andre materialer som beholdere, snore, dåser og flasker – eller lav en huskeseddel over, hvad der skal skaffes, når undervisningen nærmer sig. Husk at bestille klassesæt af fagbogen, hvis eleverne skal have den i hånden og ikke kun læse på computer. Overvej om der er brug for præmier til aktiviteterne.

  • Tjek lokaler

Flere af Dåserydderens aktiviteter har gavn af god plads, så eleverne kan bevæge sig. Er der en gymnastiksal eller festsal, som skal bookes? Skal du reservere tid på biblioteket eller et IT-lokale med mange computere? Måske har skolen iPads i klassesæt, som du skal sørge for at ledige?

  • Prioriter rækkefølgen

Beslut hvilken progression de enkelte aktiviteter skal indgå i. Måske er det logisk at begynde med nogle delelementer frem for andre, så eleverne bygger viden op. Typisk er det lettest at forholde sig til indsamling og sortering, før man arbejder med materialekendskab. Closed loop er den mest komplekse læring.

  • Læg en plan

Skriv beslutningerne ned som ugeplan eller en oversigt med temaer, tidspunkter, steder og navne på de ansvarlige for hvert delelement i forløbet. Så er køreplanen klar, når undervisningen går i gang.

  • Mål udbyttet

Find ud af om elevernes læring i forløbet skal tydeliggøres. Dåserydderens quiz giver eleverne og dig hurtig feedback på, hvilken viden der sætter sig fast. Læringsaktiviteten Enig eller uenig kan også bruges – både som afsluttende måling og i begyndelsen, så eleverne oplever, hvordan de flytter sig undervejs.

  • Informer forældre

Afgør om det er en idé at informere klassens forældre om undervisningsforløbet. Fx fordi eleverne skal medbringe dåser og flasker hjemmefra eller skal på tur.

Hvad synes andre? Læs hvad sidste års vinderklasses klasselærer synes om forløbet og Panthelte konkurrencen her